maandag 4 januari 2016

Red clause

Red clause


Een zogenaamde Red clause was een vroeger in een documentair krediet aangebrachte clausule, geschreven in rode inkt, op grond waarvan de negotiërende bank onder bepaalde voorwaarden gemachtigd is aan de kredietbegunstigde blanco of gedekte voorschotten te geven.

Een dergelijke met groene inkt geschreven clausule die dan ook een green clause wordt genoemd, heeft dezelfde betekenis.

Volgens sommigen is de red clausule ontstaan in Australië en NieuwZeeland, volgens anderen in Zuidelijk Afrika.
Gebruikte begrippen in red clause


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
kredietbegunstigde
  ... de kredietbegunstigde is degene ten gunste van wie het documentair krediet is geopend...Lees meer

Begrippen waar red clause in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


clean red clause
  ... de clean red clause is een clausule die de bank waar een documentair krediet beschikbaar is machtigt aan...Lees meer
covered redclause
  ... met de handelsterm covered red clause bedoelen we de red clause die het verlenen van voorschotten onder het...Lees meer