maandag 4 januari 2016

Recta endossement

Recta endossement


Een recta endossement is een endossement waarbij de endossant verbiedt dat de geëndosseerde op zijn beurt het betrokken orderpapier endosseert.

In dat geval staat hij tegenover de personen aan wie het papier toch werd geëndosseerd, niet in voor de acceptatie en voor de betaling.

zie ook bij acceptatie van een wissel.
Gebruikte begrippen in recta endossement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
endossant
  ... onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde...Lees meer
endossement
  ... onder een endossement verstaan we een door de houder opgestelde en ondertekende verklaring van overdracht...Lees meer
orderpapier
  ... een orderpapier is een vorm van een waardepapier waarop de naam van een bepaald persoon als rechthebbende begunstigde wordt vermeld...Lees meer