maandag 4 januari 2016

Overinvesteringstheorie

Overinvesteringstheorie

De Overinvesteringstheorie is een conjunctuurtheorie die de golfbewegingen van de conjunctuur tracht te verklaren uit een evenwichtsverstoring tijdens de hausse als gevolg van een teveel aan investeringen in verhouding tot de besparingen.

Het gevolg daarvan is een nationaal besparingstekort dat een omslag van de conjunctuur (nieuwe crisis) tot gevolg kan hebben.
Gebruikte begrippen in over investeringstheorie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
hausse
  ... een hausse haussestemming haussemarkt hausse periode bullmarktet of hoe het ook verder allemaal genoemd wordt is dus een langdurige flinke...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
omslag
  ... in de financiële wereld spreken we van een omslag op het moment dat de trend op de beurs echt langdurig van...Lees meer