maandag 11 januari 2016

Noodadres

Noodadres


Een noodadres is een zogenaamde subsidiaire of tweede betrokkene die zich bereid heeft verklaard om in geval van nood een desbetreffende wissel te accepteren of te betalen dan wel een desbetreffende promesse te betalen.

Een noodadres kan aangewezen worden door de trekker, een endossant of een avalist zonder dat degene voor wie het noodadres optreedt, van zijn oorspronkelijke verplichting wordt ontslagen.
Gebruikte begrippen in noodadres


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aangewezen worden
  ... we spreken van aangewezen worden als een schrijver van een calloptie wordt geselecteerd om zijn verkoopplicht na te komen...Lees meer
avalist
  ... Met de avalist wordt degene bedoeld die voor aval heeft getekend voor de trekker betrokkene acceptant of een endossant...Lees meer
betrokkene
  ... onder de betrokkene verstaan we degene tot wie de onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een cheque of een wissel is...Lees meer
endossant
  ... onder de endossant verstaan we de degene die door een endossement en overgave een orderpapier overdraagt aan een derde...Lees meer
promesse
  ... een promesse wordt ook wel orderbriefje of orderbiljet genoemd ondertekend en gedagtekend document waarin de ondertekenaar promittent onvoorwaardelijk belooft op...Lees meer
trekker
  ... de trekker is degene die een door hem ondertekende cheque of wissel uitgeeft...Lees meer
verplichting
  ... we spreken van een verplichting jegens iemand als deze een juridisch afdwingbaar recht op ons heeft...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer