maandag 11 januari 2016

netto-netto koppeling

netto-netto koppeling


De netto-netto koppeling houdt in dat de netto (sociale)uitkeringen gekoppeld zijn aan het netto minimumloon.

Bij stijging van het netto minimum loon zullen ook de netto (sociale)uitkeringen met eenzelfde percentage stijgen.
Gebruikte begrippen in netto nettokoppeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer