maandag 11 januari 2016

Nationale bestedingen

Nationale bestedingen


Onder de nationale bestedingen verstaan we het totaal van de particuliere consumptie, de overheidsconsumptie, particuliere investeringen en investeringen van de overheid.
Gebruikte begrippen in nationale bestedingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
overheidsconsumptie
  ... onder de overheidsconsumptie verstaan we de aanschaf van goederen en diensten door de overheid die binnen korte tijd worden verbruikt...Lees meer
particuliere consumptie
  ... onder de particuliere consumptie verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer

Begrippen waar nationale bestedingen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


confrontatie van middelen en bestedingen
  ... de zogenaamde confrontatie van middelen en bestedingen is een soort tabel op basis van de nationale...Lees meer
nationaalbesparingsoverschot
  ... er is sprake van een nationaal besparingsoverschot in de situatie waarin de nationale investeringen overheid + private sector geringer...Lees meer
ontsparen
  ... op microniveau is ontsparen het aanspreken van gezins besparingen voor de aankoop van goederen op macroniveau is er sprake van ontsparen...Lees meer