maandag 11 januari 2016

nalatenschap

nalatenschap


Onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat.
Gebruikte begrippen in nalatenschap


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


erfenis
  ... onder een erfenis verstaan we het geheel van bezittingen en schulden dat een overledene die ook wel de erflater wordt...Lees meer

Begrippen waar nalatenschap in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
action
  ... in het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
curator
  ... onder de curator verstaan we degene die door de rechtbank benoemd wordt en belast is met zaken als...Lees meer
erfenis
  ... onder een nalatenschap of erfenis verstaan we het totaal aan bezittingen en schulden dat iemand na zijn overlijden achter laat...Lees meer
boedelvolmacht
  ... onder een boedel volmacht wordt een volmacht verstaan waarbij alle erfgenamen ã©ã©n of meerderen van hen dan wel een...Lees meer
verklaring van executele
  ... onder een verklaring van executele verstaan we een door de notaris opgemaakte verklaring waarin staat wie de executeur...Lees meer
legaat
  ... onder een legaat verstaan we een specifiek onderdeel van een nalatenschap zoals bijvoorbeeld geld een auto een speciale verzameling bepaalde...Lees meer
executeur
  ... onder de executeur of executeur testamentair wordt degene verstaan die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te...Lees meer
beneficiaireaanvaarding
  ... We spreken van een beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap wanneer de erfgenamen niet verder aansprakelijk zijn voor de schulden...Lees meer
beneficiaire aanvaarding
  ... een beneficiaire aanvaarding komen we tegen bij nalatenschappen het betreft een manier van aanvaarding van een nalatenschap die...Lees meer