maandag 11 januari 2016

Mutatienota

Mutatienota


De mutatienota is een nota die door een bank als bijlage bij een dagafschrift aan de rekeninghouder wordt gestuurd dan wel door de bank als intern boekingsstuk voor die rekening wordt gebruikt.
Gebruikte begrippen in mutatienota


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
boekingsstuk
  ... met een zogenaamd boekingsstuk bedoelen we een document dat als basis dient voor het aanbrengen van een mutatie in de...Lees meer
dagafschrift
  ... onder het begrip dagafschrift verstaan we de dagelijks op elkaar aansluitende financi ële verantwoording door een bank van de voor...Lees meer