dinsdag 12 januari 2016

modale werknemer

modale werknemer


De modale werknemer is de statistisch meest voorkomende werknemer qua salaris.

Let wel, dus niet de gemiddelde werknemer zoals vaak wordt verondersteld.

Als modaal gezin neemt het CBS man, vrouw met twee kinderen tot aan 16 jaar met een bruto jaarinkomen juist beneden de loongrens.
Gebruikte begrippen in modale werknemer


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
jaarinkomen
  ... uw jaarinkomen is het totale bedrag dat u bruto per jaar ontvangt...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer