woensdag 13 januari 2016

marginaal tarief

marginaal tarief


Het marginaal tarief van de loon- en inkomstenbelasting is het hoogste belastingtarief, waarin een belastingplichtige met zijn inkomen valt.
Gebruikte begrippen in marginaal tarief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
tarief
  ... het tarief is de prijs die een cliënt dient te betalen voor diensten die hem door een bank worden...Lees meer

Begrippen waar marginaal tarief in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


inflatiecorrectie
  ... onder inflatiecorrectie verstaan we het verlichten van de tarieven in de loon en inkomstenbelasting om verzwaring van de belastingdruk te...Lees meer
marginaal belastingtarief
  ... het marginaal belastingtarief is het belastingpercentage van de hoogste schijf die op een belastbare som van toepassing is...Lees meer