dinsdag 19 januari 2016

Looptijd documentair krediet

Looptijd documentair krediet


De formele Geldigheidsduur of looptijd van een documentair krediet is de termijn waarbinnen de documenten van het krediet ter betaling, acceptatie of negotiatie kunnen worden aangeboden.

Deze periode is inclusief de afloopdatum die in het documentair krediet is vermeld.

Zijn de banken op deze datum gesloten dan geldt de eerstvolgende werkdag.

Dit geldt echter niet als de sluiting het gevolg is van stakingen en andere bijzondere omstandigheden.
Gebruikte begrippen in looptijd documentair krediet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
afloopdatum
  ... De afloopdatum is de datum waarop een contract in opties of termijncontracten afloopt na deze afloopdatum bestaat het contract niet...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
documentair krediet
  ... onder een documentair krediet verstaan we een overeenkomst waaronder een bank op verzoek of instructie van een cli ënt die...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
krediet
  ... krediet is zuiver juridisch gezien een verhouding die ontstaat wanneer de ene partij een prestatie verricht bijvoorbeeld het verstrekken van...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer