zondag 24 januari 2016

Letter of intent

Letter of intent1. Een letter of intent is een schriftelijke verklaring waarin partijen vastleggen dat zij eventueel in de nabije toekomst een in die letter of intent omschreven overeenkomst zullen aangaan. De inhoud van die verklaring bepaalt in hoeverre partijen hiertoe verplicht zijn of dat ze de overeenkomst weer gemakkelijk kunnen ontbinden.

De juridische kracht van een Letter of intent is in het algemeen beperkt.

2. Letter of intent wordt ook gebruikt als een andere benaming voor een letter of awareness.