maandag 18 januari 2016

intrinsieke waarde van geld

intrinsieke waarde van geld


Onder de intrinsieke waarde van het geld verstaan we de materiële, stoffelijke waarde van het geld.
Bij een gouden munt is er nog wel sprake van een intrinsieke waarde, maar bij een een koperen , bronzen of nikkelen muntstuk of nog erger, een papieren bankbiljet is er uiteraard nauwelijks tot geen sprake meer van.

Als er geen sprake meer is van intrinsieke waarde van geld dan is het alleen nog maar geld omdat het als zodanig wordt gezien en geaccepteerd.
Gebruikte begrippen in intrinsieke waardevan geld


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
intrinsieke waarde
  ... de afwijking van de intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt ook wel spread genoemd...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer