zaterdag 16 januari 2016

Interestperioden

Interestperioden


Onder de interestperioden verstaan we tijdsperioden van al dan niet gelijke grootte gedurende welke variërende interestpercentages berekend kunnen worden over een rollover lening.

Deze worden vastgesteld op de ingangsdatum van een periode.
Gebruikte begrippen in interestperioden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
rollover
  ... een rollover is het vervangen van een bestaande optiepositie door een nieuwe door de huidige af te sluiten en een...Lees meer