maandag 18 januari 2016

inning

inning


Onder inning of het innen van bedragen verstaan we het ophalen van bedragen die mensen slechts betalen omdat ze hiertoe worden gedwongen door de bestaande regels (bijvoorbeeld inning van belastinggelden) en die ze meestal niet vrijwillig af zouden dragen als er geen dwang tot betalen bestond.
Gebruikte begrippen in inning


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.Begrippen waar inning in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


ausfallburgschaft
  ... Een zogenaamde ausfallburgschaft is een vorm van een borgstelling waarbij de borg zich verbindt tot een bepaald maximumbedrag de...Lees meer
waardepapier
  ... een waardepapier is juridisch gezien een document dat aan order of aan toonder is gesteld en waarin een vordering of...Lees meer
cfstukken
  ... de commodity futures trading commission of wat meestal gezegd wordt de cftc is een overheidsorgaan dat is...Lees meer
incassowissel
  ... onder een incasso wissel verstaan we een wissel waarop de woorden "waarde ter incassering" "ter incasso" "in lastgeving" en dergelijke...Lees meer
kasbiljet
  ... een kasbiljet is soort van obligatie met een jaarlijks aangroeiende hoofdsom op de obligatie wordt geen rente betaald omdat bij...Lees meer
bevrijdende voorheffing
  ... we spreken van een bevrijdende voorheffing als na inning van een belasting geen latere aanslag meer volgt...Lees meer
waarde ter incasso
  ... de term waarde ter incasso is opgenomen in de tekst of in het endossement van een wissel...Lees meer