dinsdag 19 januari 2016

Inflatiecorrectie belastingen

Inflatiecorrectie belastingen


Onder de inflatiecorrectie belastingen verstaan we de indexatie van belastingtarieven c.q. vrijgestelde bedragen om de invloed van de progressiefactor in de belastingheffing te verminderen of op te heffen.
Gebruikte begrippen in inflatie correctie belastingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
belastingheffing
  ... Onder belastingheffing verstaan de vorm waarin de overheid de belastingen int bij haar inwoners...Lees meer
indexatie
  ... we spreken van indexatie ofwel het indexeren van bijvoorbeeld een verzekering of een pensioen als de waarde of het verzekerde...Lees meer
inflatiecorrectie
  ... onder inflatiecorrectie verstaan we het verlichten van de tarieven in de loon en inkomstenbelasting om verzwaring van de belastingdruk te...Lees meer
progressiefactor
  ... onder de progressiefactor verstaan we de mate waarin de hogere inkomens bij een progressieve belasting meer gaan betalen dan de...Lees meer