dinsdag 19 januari 2016

Indirecte opbrengst waarde

Indirecte opbrengst waarde


Onder de indirecte opbrengstwaarde die ook wel de bedrijfswaarde of de gebruikswaarde wordt genoemd, verstaan we de waarde van de bezittingen van een bedrijf die wordt afgeleid van de producten die het bedrijf voorbrengt middels die bezittingen.

Als bezittingen zien we dan vooral de kapitaalsgoederen, waarbij we er van uitgaan dat de continuïteit van de onderneming zekergesteld is.

De indirecte opbrengst waarde hangt derhalve zeer nauw samen met de verwachtingen over het voortbestaan van de onderneming.
Gebruikte begrippen in indirecteo pbrengstwaarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
gebruikswaarde
  ... met de gebruikswaarde wordt hetzelfde bedoeld als met de bedrijfswaarde dus de waarde die aan iets kan worden toegekend voor...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
opbrengstwaarde
  ... onder de directe opbrengstwaarde die ook wel de marktwaarde of de verkoopwaarde wordt genoemd verstaan we de waarde die...Lees meer
verwachtingen
  ... verwachtingen op elk gebied spelen een grote rol in de economische en financiële wereld en kunnen vaak van grote betekenis...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer