woensdag 20 januari 2016

illiquide

illiquide


In feite is illiquide het tegenovergestelde van liquide.

1.We spreken van illiquide bij effecten als deze niet gemakkelijk in contanten om te zetten zijn, omdat er nauwelijks handel in het fonds is.

2.Met illiquide effectenmarkten hebben we het over markten met weinig vraag en aanbod en die daardoor gekenmerkt worden door grote koersschommelingen.
Gebruikte begrippen in illiquide


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
vraag en aanbod
  ... het prijsmechanisme van vraag en aanbod is de feitelijke grondslag van de westerse economie...Lees meer

Begrippen waar illiquide in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


liquidefonds
  ... we spreken van een liquide fonds bij een fonds waar dagelijks een flinke handel met een ruim volume in...Lees meer
illiquide fonds
  ... we spreken van een illiquide fonds bij een fonds waar nauwelijks handel in is het illiquide fonds is de tegenhanger...Lees meer
slippagerisico
  ... het slippage risico ontstaat doordat we een positie niet kunnen openen of sluiten tegen de koers de we zouden willen...Lees meer
werkkapitaal
  ... het werkkapitaal van een bedrijf wordt bepaald door het feit dat kosten en rekeningen betaald moeten worden...Lees meer
illiquide markt
  ... een illiquide markt is een markt waarin het lastig is om een order snel tegen een goede prijs en...Lees meer