zondag 24 januari 2016

Gedelegeerd commissaris

Gedelegeerd commissaris


De persoon van de gedelegeerd commissaris is een lid van de Raad van Commissarissen in een naamloze of besloten vennootschap en met name een structuurvennootschap, dat specifiek belast is met het regelmatig overleg met het bestuur van de vennootschap.

Ook houdt de gedelegeerd commissaris toezicht op dit bestuur namens de Raad van Commissarissen In Angelsaksische landen vinden we deze persoon terug onder de naam delegate supervisory director

Het is ook niet onmogelijk dat de gedelegeerd commissaris tijdelijk het bestuur van de vennootschap overneemt van de directie.

Vertalingen van gedelegeerd commissaris

Engels:  delegate supervisory director

Gebruikte begrippen in gedelegeerd commissaris


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
commissaris
  ... onder commissionairsdwang verstaan we een bepaling in de zogenaamde beschikking beursverkeer 1947 die inhoudt dat aan en verkoop van effecten...Lees meer
commissarissen
  ... de commissarissen is de roepnaam voor raad van commissarissen commissarissen houden toezicht op de directie van een nv benoemen en...Lees meer
directie
  ... de directie wordt gevormd door een of meer directeuren van een bedrijf zoals bijvoorbeeld een bank...Lees meer
raad van commissarissen
  ... de raad van commissarissen is de vertegenwoordiging van de aandeelhoudershet is het orgaan dat toezicht houdt op het...Lees meer
structuurvennootschap
  ... vorm van een naamloze vennootschap waarbij de macht van de aandeelhouders beperkt is...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariĆ«le akte wordt opgericht en die...Lees meer