donderdag 28 januari 2016

Franco huis

Franco huis


Met de handelsterm franco huis wordt een leveringsconditie bedoeld die inhoudt dat de goederen voor rekening en risico van de verkoper zijn tot ze zijn aangekomen in de locatie die in het verkoopcontract is genoemd.

De locatie is een in het verkoopcontract overeengekomen adres, gewoonlijk dat van de koper.
Gebruikte begrippen in franco huis


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer
leveringsconditie
  ... een leveringsconditie is in het koopcontract opgenomen deze clausule die bepaalt waar de levering van de goederen moet geschieden en...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
verkoper
  ... iemand die aan een ander een goed levert en daarvoor met een bedrag in geld als tegemoetkoming ontvangt noemen we...Lees meer