zaterdag 30 januari 2016

Forfaitair rendement

Forfaitair rendement


Het Forfaitair rendement is het rendement dat de fiscus hanteert bij berekening van de inkomstenbelasting over vermogensbestanddelen.

Vermogensrendement wordt belast in Box 3
Gebruikte begrippen in forfaitair rendement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer