zondag 31 januari 2016

Finale bestedingen

Finale bestedingen


Onder de finale bestedingen verstaan we de waarde van de geproduceerde eindproducten. Dit wordt daarna onderverdeeld naar de uitvoer, naar de consumptieve bestedingen en naar de investeringen.

De finale bestedingen vormen samen met de in de tussentijd verbruikte goederen de totale bestedingen aan goederen en diensten.
Gebruikte begrippen in finale bestedingen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestedingen
  ... onder bestedingen verstaan we de aankopen van consumenten investeerders overheid en buitenland die beslag leggen op de productiecapaciteit van een...Lees meer
consumptieve bestedingen
  ... onder de consumptieve bestedingen verstaan we de goederen en diensten van alle gezinnen en de overheid samen die gebruikt...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
uitvoer
  ... onder de uitvoer verstaan we het geheel aan goederen en diensten die door ingezetenen aan het buitenland is verkocht...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar finale bestedingen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


intermediair verbruik
  ... we spreken van intermediair verbruik als de goederen en diensten die in het productieproces worden ingezet aan het eind...Lees meer