dinsdag 19 januari 2016

Efficiency

Efficiency


In de economie is het streven naar efficiency een min of meer vanzelfsprekend iets. Streven we niet naar efficiency dan zou er sprake zijn van verspilling en dus van niet-economisch handelen.

Efficiency is daarbij dan het streven naar productie met een zo doelmatig mogelijke inzet van alle noodzakelijke productiemiddelen.

Of anders gezegd: De opoffering van productiemiddelen dient zo klein mogelijk te zijn.
Gebruikte begrippen in efficiency


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
min
  ... de term min wordt gebruikt in de verbinding "in de min staan" wat staat tegenover "een plus noteren"...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer

Begrippen waar efficiency in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


autonome winstgroei
  ... Onder autonome winstgroei verstaan we de winstgroei die wordt bereikt door verbetering van efficiency door de vermindering van de...Lees meer
Vilfredo Pareto
  ... vilfredo pareto 1848 1923 was een italiaan die vanuit zijn oorspronkelijk beroep als ingenieur veel wiskundige bagage meebracht toen...Lees meer
vereniging voor de effectenhandel
  ... de vereniging voor de effectenhandel die vaak wordt aangeduid met "de vereniging"...Lees meer
turnover
  ... de turnover wordt op verschillende manieren berekend 1 het aantal verkopen gedeeld door de verkoopvoorraad...Lees meer
omloopsnelheid van de voorraad
  ... de omloopsnelheid van de voorraad is de ratio van de jaarlijkse verkopen ten opzichte van de voorraden...Lees meer
APX
  ... De apx is de nederlandse energiebeurs in amsterdam het doel van deze energiebeurs is het afstemmen van het internationale vraag...Lees meer
eenvormige wet wissel en chequerecht
  ... met de zogenaamde eenvormige wet wissel en chequerecht bedoelen we de wetsartikelen in het wetboek van...Lees meer
backlog
  ... onder de backlog verstaan we de rij met orders die in een onderneming nog wachten op behandelingde backlog geeft een...Lees meer