maandag 18 januari 2016

ecotax

ecotax


Het begrip ecotax vinden we in de wereld van de belastingheffingen. Het is een vorm van belasting die wordt geheven op activiteiten die als belastend voor het milieu worden gezien.

Denk daarbij aan producten waarbij de fabricage veel energie verbruikt dan wel die een hoog verbruik van schaarse grondstoffen kent.

Ook de productie van teveel afvalstoffen of verder niet gebruikte warmte die bij de productie vrijkomt valt hier onder.

Het is daarmee vooral een sturingsinstrument voor het vergroenen van de belastingheffing.

Het is ook typisch weer een onderwerp waar de politiek vele vruchteloze uren aan kan besteden,

Gebruikte begrippen in ecotax


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


belasting
  ... Onder de belasting verstaan we een gedwongen betaling aan de overheid waarvoor de overheid geen individueel aanwijsbare tegenprestatie levert of...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
milieu
  ... het natuurlijk milieu dat meestal kortweg de natuur wordt genoemd kan worden gezien als een soort overkopeling van het economisch...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer