dinsdag 19 januari 2016

Documenten tegen acceptatie

Documenten tegen acceptatie


Met de term documenten tegen acceptatie bedoelen we een in het incassoverkeer voorkomende instructie of machtiging om de aan een op termijn getrokken wissel gehechte documenten uit te leveren tegen de acceptatie van die wissel.

Inplaats van de volledige term wordt ook de afkorting D/A gebruikt.
Gebruikte begrippen in documenten tegen acceptatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


acceptatie
  ... een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert wat de acceptatie wordt genoemd soms dient...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
machtiging
  ... een machtiging ook wel volmacht of mandaat is in het algemeen gesteld een in een document vastgelegde verklaring waarbij de...Lees meer
termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer
wissel
  ... een wissel is een ondertekend en gedateerd waardepapier in de tekst dient de benaming "wisselbrief" te zijn opgenomen...Lees meer