donderdag 21 januari 2016

altijd durende rente

altijd durende rentealtijddurende rente is een synoniem van perpetuele rente ofwel letterlijk een eeuwigdurende rente.

Een altijddurende rente is dus een rente op een lening of een obligatie die niet wordt afgelost en waarbij de belegger dus eeuwig aanspraak kan blijven maken op de rente.


Gebruikte begrippen in altijd durende rente


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer