maandag 4 januari 2016

Regelement klachtencommissie effectenbedrijf

Regelement klachtencommissie effectenbedrijf


Het Regelement klachtencommissie effectenbedrijf is een regelement voor de samenstelling, bevoegdheid en werkwijze van de klachtencommissie effectenbedrijf
Gebruikte begrippen in reglement klachtencommissie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


klachtencommissie effectenbedrijf
  ... de klachten commissie effectenbedrijf is een onafhankelijke commissie die een bindend advies kan uitbrengen over ingediende klachten tegen in...Lees meer