maandag 11 januari 2016

Noodlijdende obligatie

Noodlijdende obligatie


Een noodlijdende obligatie is een obligatie van een bedrijf dat niet meer aan aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Ook kan het zijn dat rentebetaling en aflossing niet meer plaatsvinden overeenkomstig de oorspronkelijke leveringsvoorwaarden, bijvoorbeeld vanwege surséance van betaling.
Gebruikte begrippen in noodlijdende obligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer