zondag 24 januari 2016

leverbare onderliggende waarde

leverbare onderliggende waardeOnder een leverbare onderliggende waarde verstaan we een onderliggende waarde die daadwerkelijk fysiek geleverd kan worden.

Opties op aandelen hebben een onderliggende waarde die te leveren is in de vorm van aandelen.

Indexopties hebben die mogelijkheid niet en hebben dus een niet-leverbare onderliggende waarde.
Gebruikte begrippen in leverbare onderliggende waarde


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar leverbare onderliggende waarde in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

aandelenindexoptie
  ... Een aandelenindexoptie of gewoon een indexoptie is een verhandelbaar recht met als onderliggende waarde een aandelenindex zoals bijvoorbeeld de aex...Lees meer