zaterdag 30 januari 2016

floating rate note

floating rate note


Een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als FRN.

Een floating rate note is een obligatie of een andere verhandelbare schuldbekentenis met meestal een relatief korte looptijd met 9 of 6 maandelijkse aanpassingen van de rente.

Deze rente kan gebaseerd worden op bijvoorbeeld de LIBOR en wordt aangepast aan de marktomstandigheden.
Gebruikte begrippen in floater


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


floating rate note
  ... een floor is een derivaat waarbij de koper geld ontvangt aan het einde van een periode waarbij de rente onder...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
note
  ... 1 kortlopende obligatie die in diverse valuta 's kan luiden 2 er worden nogal wat gestructureerde financiële producten aangeboden onder de...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer

Begrippen waar floater in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


floating rate note
  ... een floor is een derivaat waarbij de koper geld ontvangt aan het einde van een periode waarbij de rente onder...Lees meer
FRN
  ... een floating rate note wordt ook wel floater genoemd en vaak afgekort aangeduid als frn...Lees meer
flipflop
  ... we spreken op de beurs van flippen als iemand aandelen krijgt toegewezen uit een emissie en ze dan bij de...Lees meer