zondag 17 januari 2016

Constante ratio portefeuille

Constante ratio portefeuille


Bij een constante ratio portefeuille wordt er een constante verhouding (in absolute bedragen) aangehouden tussen een aantal beleggingsvormen in een portefeuille.

Periodiek wordt daarbij geld overgeheveld van de best renderende beleggingsvormen naar de slecht renderende.
Gebruikte begrippen in constante ratio portefeuille


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
portefeuille
  ... een portefeuille of effectenportefeuille is een collectie effecten zoals aandelen obligaties en dergelijke waardepapieren die in het algemeen op...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer