dinsdag 22 december 2015

Position management ratio

Position management ratio


De position management ratio is de verhouding tussen het aantal trades dat winnend is afgesloten en het aantal trades dat met verlies is afgesloten.

Bij de position management ratio wordt als criterium zuiver het winnen of verliezen op zich genomen en kijkt men verder niet naar de omvang van de gemaakt winst of het geleden verlies.
Gebruikte begrippen in position management ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer