maandag 28 december 2015

Recht van retentie

Recht van retentie


Het recht van retentie is het recht van een schuldeiser die in dit geval de retentor wordt genoemd, om een voorwerp dat hij van zijn debiteur onder zich heeft en terzake waarvan hij een vordering heeft, onder zich te houden zolang deze zijn schuld niet heeft betaald.
Gebruikte begrippen in recht van retentie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer