maandag 28 december 2015

Rangorde hypotheek

Rangorde hypotheek


De rangorde hypotheek is de volgorde waarin verschillende hypotheken op eenzelfde goed zijn gevestigd en die bepaald wordt door de datum waarop zij in het hypotheekregister zijn ingeschreven.

Uit de opbrengst van uitwinning van het verhypothekeerde goed wordt eerst de eerste hypotheekhouder voldaan, vervolgens de tweede enz.

Verschillende hypotheken op eenzelfde goed die op eenzelfde datum zijn ingeschreven, zijn gelijk in rang.
Gebruikte begrippen in rangorde hypotheek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekhouder
  ... onder de hypotheekhouder verstaan we degene aan wie als zekerheid voor zijn vordering het zakelijk recht van hypotheek is verleend...Lees meer
hypotheekregister
  ... onder het hypotheekregister verstaan we de openbare registers die de zogeheten hypothecaire boekhouding vormen...Lees meer
rangorde
  ... de rangorde is de volgorde waarin de crediteuren volgens de wet betaald worden uit de opbrengst van de uitgewonnen...Lees meer
uitwinning
  ... onder uitwinning verstaan we een juridische handeling om iemand de eigendom van een zaak te ontnemen om een vordering te...Lees meer