donderdag 24 december 2015

Positieve of negatieve hypotheekverklaring

Positieve of negatieve hypotheekverklaring


Een positieve of negatieve hypotheekverklaring is een onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan worden omgezet in een hypotheekakte.

Een geldverstrekker kan u geld lenen zonder dat u naar de notaris hoeft.

Vanwege de zekerheid bepaalt de geldverstrekker dat u geen andere hypotheek mag afsluiten.

Men noemt dit ook wel een posnegverklaring.
Gebruikte begrippen in pos neg verklaring


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
negatieve hypotheekverklaring
  ... onder een negatieve hypotheekverklaring verstaan we een verklaring van de eigenaar van een onroerend goed om dat goed niet...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariĆ«le aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer
onderhandse akte
  ... een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld...Lees meer
zekerheid
  ... in het algemeen spreken we van een zekerheid bij een dekking of onderpand...Lees meer