vrijdag 25 december 2015

Passeren van een akte

Passeren van een akte


Het passeren van een akte is een formele handeling waarbij een akte bij de notaris in de wettelijk vereiste vorm wordt gebracht, deze akte door de partijen en de notaris wordt vastgesteld, eventueel in het bijzijn van getuigen, waarna de akte door de notaris en door de partijen wordt ondertekend.

Als u een woning koopt en een hypotheek afsluit dan maakt u met de notaris een afspraak om de eigendomsakte en hypotheekakte te laten passeren.

Het passeren van een akte wordt wel het verlijden van een akte genoemd.

Vertalingen van passeren van een akte

Engels: pass an instrument


Gebruikte begrippen in passeren van een akte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
eigendomsakte
  ... onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte de eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt...Lees meer
hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer
hypotheekakte
  ... onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak de...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer