maandag 28 december 2015

reconcilitation statement

Reconcilitation statement


Onder een reconcilitation statement verstaan we een bijlage bij een jaarrekening van een niet-Amerikaans bedrijf waarin de verschillen worden verklaard tussen de gepresenteerde jaarcijfers en de jaarcijfers volgens GAAP.
Gebruikte begrippen in reconcilitationstatement


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
jaarcijfers
  ... de jaarcijfers van een onderneming zijn een serie documenten dat de balans en de verlies en winstrekening bevat...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
statement
  ... een analysemethode binnen de technische analyse is de statistische aandelenanalyse...Lees meer