maandag 28 december 2015

rationele overcapaciteit

Rationele overcapaciteit


We spreken van een rationele overcapaciteit als het om duidelijke economische redenen een noodzaak is dat er extra productiecapaciteit beschikbaar komt boven de voor de normale productie benodigde capaciteit.
Gebruikte begrippen in rationele overcapaciteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

overcapaciteit
  ... we spreken van overcapaciteit bij een bedrijf of zelfs een complete bedrijfstak wanneer deze meer produceert dan de markt vraagt...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer