maandag 28 december 2015

privévermogen

privévermogen


Onder het privévermogen verstaan we het vermogen van een natuurlijk persoon. Dit in tegenstelling tot het vermogen van een bedrijf dat aan het betreffende bedrijf toebehoort