donderdag 24 december 2015

polypolistische concurrentie

polypolistische concurrentie


We spreken van een polypolistische concurrentie bij een marktvorm met zowel veel aanbod als veel vraag.

In feite is polypolistische concurrentie een marktvorm die relatief veel voorkomt maar niet onder die naam wordt herkend.
Gebruikte begrippen in polypolistische concurrentie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


concurrentie
  ... onder concurrentie mededingen of wedijveren verstaan we de strijd tussen bedrijven onderling om een sterke positie op een markt te...Lees meer