woensdag 30 december 2015

Reglement voor de Effectenhandel Vereniging voor de Effectenhandel

Reglement voor de Effectenhandel Vereniging voor de Effectenhandel


Het reglement voor de Effectenhandel Vereniging voor de Effectenhandel is het Reglement dat bepalingen bevat omtrent de wijze waarop effecten op de officiële markt op de effectenbeurs van Amsterdam worden verhandeld.

Ook worden in dit reglement regels gegeven voor de levering, voor premieaffaires en voor de gevallen waarin een der partijen in gebreke blijft zijn verplichtingen uit hoofde van effectentransacties na te komen.
Gebruikte begrippen in reglement voor de effecten handel vereniging voor de effectenhandel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
effectenbeurs
  ... de effectenbeurs is de beurs waar op beursdagen effecten worden verhandeld gedurende de daarvoor vastgestelde uren...Lees meer
effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
levering
  ... onder de levering verstaan we het overdragen van goederen of rechten door de ene rechtspersoon aan de andere...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer