woensdag 30 december 2015

Reglement voor Beursgemachtigden en Beursemployés

Reglement voor Beursgemachtigden en Beursemployés


Het Reglement voor Beursgemachtigden en Beursemployés is een reglement van de Vereniging voor de Effectenhandel dat de voorwaarden regelt waaronder personeel van de bedrijfsleden op de Effectenbeurs werkzaam kunnen zijn.