woensdag 30 december 2015

reglement couponprovisie Vereniging voor de Effectenhandel

Reglement couponprovisie Vereniging voor de Effectenhandel


Het reglement couponprovisie Vereniging voor de Effectenhandel is het reglement waarin de minimumtarieven zijn vastgelegd.

De bedrijfsleden van de Vereniging voor de Effectenhandel zijn verplicht deze minimumtarieven toe te passen bij het afrekenen van coupons, dividenden en lossingen.
Gebruikte begrippen in reglementcouponprovisie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effectenhandel
  ... met het algemene begrip effectenhandel bedoelen we de aan en verkoop van effecten die tot stand komt via de bemiddeling...Lees meer
vereniging
  ... een vereniging is een rechtspersoon die door een zogenaamde meerzijdige rechtshandeling wordt opgericht de leden van de vereniging waaronder de oprichters...Lees meer