maandag 28 december 2015

rebased chart

rebased chart


Bij de grafiekvorm van de rebased chart dient het meest linkse datapunt als referentie of nulpunt.

Elke volgende punt is aan dit nulpunt gerefereerd. We hebben bij een rebased chart geen absolute stijgingen of dalingen meer maar nog uitsluitend relatieve stijgingen of dalingen, uitgedrukt in procenten.

Dat gegeven maakt het heel gemakkelijk om met dit hulpmiddel verschillende fondsen onderling te vergelijken qua performance en andere ontwikkelingen.

Zie voor voorbeelden van de rebased chart bij relatieve sterkte
Gebruikte begrippen in rebased chart


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

chart
  ... een koersgrafiek of kortweg grafiek is een grafische weergave van de koersontwikkeling van een effect of index in de loop...Lees meer
performance
  ... de term prestatie komen we bij een aandeel tegen waar het hetzelfde als performance betekent dus het behaalde rendement over een...Lees meer
punt
  ... de punt is de kleinste eenheid waarin een koers of het verschil tussen twee koersen van eenzelfde valuta wordt uitgedrukt...Lees meer