dinsdag 22 december 2015

Premielening

Premielening


Een premielening is een speciale vorm van een obligatielening met een couponrente ver beneden de gangbare marktrente op het moment van plaatsing.

Het verschil met de marktrente wordt bij periodieke uitlotingen aan een beperkt aantal af te lossen obligaties toegewezen, waarvan de houders dan boven de hoofdsom een premie ontvangen.

De premielening heeft dus een sterk loterijelement.
Gebruikte begrippen in premielening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

couponrente
  ... de couponrente is het rentepercentage waarmee de rentevergoeding over de nominale waarde van de obligatie wordt aangeduid...Lees meer
hoofdsom
  ... bij een lening waaronder een obligatie is de hoofdsom het bedrag dat terugbetaald dient te worden exclusief de rente en...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
obligatielening
  ... een obligatielening is een lening verdeeld in los uitgegeven delen de obligaties de obligaties worden aan de desbetreffende geldgevers verstrekt...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer