dinsdag 22 december 2015

Preferent winstdelend aandeel

Preferent winstdelend aandeel


Een Preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede op een deel van het normale dividend.

De verhouding waarin dit geregeld kan worden ten opzichte van de andere aandeelhouders is in de statuten vastgelegd.

In het algemeen is het deel van de overwinst vrij gering.

Vertalingen Preferent winstdelend aandeel

Engels: profit sharing preference share





Gebruikte begrippen in preferent winstdelend aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
overwinst
  ... 1 dat deel van de winst dat een als normaal geachte vergoeding voor het ondernemersrisico of een tot standaard...Lees meer
preferent aandeel
  ... een preferent aandeel is een aandeel waaraan bepaalde voorrechten zijn verbonden met name waar het gaat om stemrecht dividend...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
statuten
  ... in de statuten staan de voorwaarden waaraan desbetreffende instelling vennootschap dient te voldoen zo is er de identiteit de organisatie en...Lees meer

Begrippen waar preferent winstdelend aandeel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

cumulatief preferent winstdelend aandeel
  ... bij een cumulatief preferent winstdelend aandeel zijn de rechten van een cumulatief preferent aandeel en die van...Lees meer