vrijdag 25 december 2015

Pay date

Pay date


De Pay date is de datum per welke een periodieke dividenduitkering, bijv. een kwartaaldividend in de Verenigde Staten, betaalbaar wordt gesteld.

Bij de berekening van het rendement op aandelen dient men de diverse dividenduitkeringen gedurende een geheel jaar in aanmerking te nemen.
Gebruikte begrippen in paydate


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
dividenduitkering
  ... onder de dividenduitkering verstaan we de daadwerkelijke uitkering dus het in geld of effecten bijschrijven op de effectenrekening van het...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
rendement op aandelen
  ... het rendement op aandelen is een verhoudingsgetal dat het contante dividend per als percentage van de waarde van...Lees meer