vrijdag 20 november 2015

Rentabiliteit van het totale vermogen

Rentabiliteit van het totale vermogen


De formule van de rentabiliteit van het totale vermogen luidt als volgt:





Bij een onderneming met veel vreemd vermogen zegt dit getal niet zoveel.

Beter is dan om te kijken naar de rentabiliteit van het eigen vermogen.




Gebruikte begrippen in rentabiliteit totale vermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
rentabiliteit
  ... de term renouvellerend wordt vooral gebruikt bij documentaire kredieten aangevende dat onder bij dat...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer