maandag 16 november 2015

Niet-direct verwerkbare betalingsopdracht

Niet-direct verwerkbare betalingsopdracht


Een Niet-direct verwerkbare betalingsopdracht is een opdracht tot betalen van een bedrag die niet direct door een computer kan worden verwerkt, maar daarvoor eerst geconverteerd moet worden.

Vertalingen van niet direct verwerkbare betalingsopdracht

Engels:  not-directly processable payment order 

Gebruikte begrippen in niet direct verwerkbare betalingsopdracht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

betalingsopdracht
  ... een betalingsopdracht is een opdracht aan de bank om een betaling te verrichtendeze betalingsopdracht kan worden gegeven door degene die...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer