maandag 16 november 2015

niet-belastingontvangsten

Niet-belastingontvangsten


De zogenaamde niet-belastingontvangsten vormen een verzamelnaam voor diverse inkomsten van de overheid die voortkomen uit de collectieve sector .

Voorbeelden zijn retributies zoals de kosten van een paspoort, de opbrengsten uit aardgas en gerechtelijke boetes.
Gebruikte begrippen in niet-belasting ontvangsten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

collectieve sector
  ... de collectieve sector bestaat uit de overheid plus de instellingen die de sociale verzekeringen verzorgen...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
opbrengsten
  ... de opbrengsten zijn de inkomsten van een onderneming uit de verkoop van de producten...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer